دقت در زمان پرداخت اقساط(حتما بخوانید)

مشتری گرامی:لطفا پس از پرداخت قسط حتما مجدا" کد ملی خود را وارد نموده و تاریخ قسط بعدی خود را چک نمائید قسط از حساب شما در سایت کسر گردیده باشد در صورت پرداخت نشدن چنانچه پس از 72 ساعت کاری مبلغ بحساب شما برگشت نخورده است سریعا به بانک مراجعه نموده و پرینت حساب خود را از تاریخ پرداخت تا 72 بعد را گرفته و به نمایندگی های مجموعه مراجعه نمائید یا از طریق شماره 09331642005 مراتب را اعلام فرمائید در غیر اینصورت مسئولیت پیگیری بر عهده خودتان می باشد و مجموعه مسئولیتی ندارد