قابل توجه کلیه مشتریان مجموعه یوتاب رایان

واگذاری کارت خرید نقدی از کلیه فروشگاه ها

کارت خرید ۱ میلیون تومانی

کارت خرید ۲ میلیون تومانی

کارت خرید ۳ میلیون تومانی

با این کارت مایحتاج خود را تهیه کنید و طی  اقساط ۱۲ ماهه برگردانید

بهترین فرصت استثنایی برای خرید

هرکالائی به سلیقه خود تهیه کنید و بصورت اقساط 12 ماهه پرداخت نمائید

 

 شرایط دریافت کارت اعتباری به چه صورت هستش